Puheenvuoro hyvinvointikertomuksesta 24.5.2021

Arvoisa puheenjohtaja hyvät valtuutetut, Hyvinvointikertomus on yksi niistä strategisen johtamisen työkaluista, joita meillä valtuutetuilla on käytettävissä. Olemme valtuustokauden alussa asettaneet hyvinvointiohjelmassa strategisia tavoitteita, joiden toteutumista...

Puheenvuoro henkilöstöraportista 26.4.2021

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut, Henkilöstöraportti on tärkeä strategisen johtamisen väline valtuustolle. Se kertoo meille kaupungin henkilöstön tilasta​ ja sen avulla voidaan seurata henkilöstöön kohdistuvien linjausten ja toimenpiteiden toteutumista....