Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Valmistelimme reilu vuosi sitten palveluverkkouudistusta pitkään ja huolella, nyt sitä muutetaan nopeasti ja taustoja tarkemmin selvittämättä. Tällä taustalla tarkoitan tässä kohtaa huonokuntoisten rakennusten lapsille aiheuttamia terveyshaittoja. Koulu- ja päiväkotirakennusten sisäilmaongelmien aiheuttamista terveyshaitoista ei ole meille valtuutetuille kerrottu. Hyvinvointiohjelmamme yhtenä tavoitteena on ”Turvataan hyvä sisäilma kaupungin omistamissa rakennuksissa”, ja mittariksi asetimme käyttäjien kokemukset, joita ei kuitenkaan ole mitenkään mitattu. Nyt ollaan kuitenkin esittämässä lähes kaikkien koulu ja päiväkotirakennusten peruskorjausten siirtämistä tai niistä luopumista. Eniten minua huolestuttaa huonokuntoisen ja sisäilmaongelmista kärsineen Enäjärven päiväkodin käytön jatkaminen vielä seuraavat 14 vuotta. Tästä saadaan säästöä, kun Kyläsaaren päiväkotia ei tarvitsekaan rakentaa tilalle. Kuinka monelle lapselle aiheutamme näillä päätöksillä jatkuvan sairastelukierteen tai pahimmassa tapauksessa elinikäiset terveysongelmat? Kosteusvauriomikrobien tuottamille myrkyille altistuminen on erityisen haitallista juuri pienille lapsille. Tämä tulisi ehdottomasti huomioida päätöksenteossa.

Meille valtuutetuille ei kuitenkaan ole tarjottu työkaluja asian arvioimiseen, vaikka meillä on vastuu näiden lasten terveydestä ja turvallisuudesta. Tein aiemmin tällä valtuustokaudella valtuustoaloitteen, jossa esitin oirekyselyjen tekemistä kouluissa ja päiväkodeissa. Perustelin ehdotustani sillä, että osaisimme paremmin erottaa terveet rakennukset niistä, jotka tarvitsevat kiireellistä peruskorjausta oppilaiden sisäilmaoireilun vuoksi. Virkamiehet eivät kuitenkaan katsoneet oirekyselyitä tuolloin tarpeelliseksi. Nyt niitä tarvittaisiin. Rakennusten laskennallinen käyttöikä, johon nyt Enäjärven päiväkodin kohdalla vedotaan, ei kerro mitään terveyshaittoja aiheuttavista kosteus- ja homevaurioita.

Arvoisat valtuutetut:

Porin talous on kuralla kun perusturvan jatkuva kustannusten nousu kohtaa laskevat verotulot. Aivan oleellinen kysymys tätä palveluverkkopäätöstä tehtäessä on se, miten nämä päätökset vaikuttavat perusturvan menojen kasvuun. Jos nyt laiminlyömme lasten terveydestä huolehtimisen, tulee lasku tulevaisuudessa kasvavina terveydenhuoltokustannuksina olemaan helposti moninkertainen. Me valtuutetut joudumme kuitenkin tekemään päätöksemme sokkona tietämättä niiden vaikutuksista. Teenkin tässä ponsiesityksen siitä, että kaupunki teettää oirekyselyt kaikissa päiväkodeissa ja kouluissa ja ottaa tarkasteluun niiden päiväkoti- ja koulurakennusten peruskorjaukset, joissa koetaan sisäilman aiheuttamia terveyshaittoja. Muita peruskorjauksia voidaan lykätä. Erityisesti Enäjärven päiväkodin kunto tulee selvittää, sillä rakennuksessa tehtyjen hätäkorjausten voida tutkimusten perusteella arvioida tuottavan vain muutamia turvallisia käyttövuosia lisää. Kaupungilla tulee olla suunnitelma lasten sijoittamiseksi muihin päiväkoteihin, mikäli terveyshaittoja ilmenee. Parhaiten tämä toteutuu, kun Kyläsaaren päiväkoti rakennetaan viimeistään 2024. Kannatan Mika Ahon muutosesitystä Kyläsaaren päiväkodin rakentamisesta.