THL:n toiminta järkyttää

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) näyttäisi unohtaneen lakisääteisen viranomaisroolinsa koronaepidemian torjunnassa. Tartuntatautilain mukaan laitoksen kuuluisi ylläpitää tartuntatautien torjuntaa palvelevia seurantajärjestelmiä ja antaa väestölle ohjeita...

Puoluekokouspuheenvuoro 11.9.2021

Arvoisa puoluekokousväki, Maailmaa riivaava vakava terveysuhka SARS-Cov2 virus, tuttavallisemmin korona ei ole vielä väistynyt, vaikka puheita normaaliin paluusta on monelta taholta esitetty. Suomessa taudin uhkaa ei vain enää haluta nähdä, eikä epidemian torjuntaan...

Porin strateginen johtaminen on rikki

Näin kuntavaalien alla monet ehdokkaat lupaavat ajaa erilaisia asioita kaupunkilaisten hyväksi valtuustoon päästyään. Mutta kuinka moni tietää, miten valtuutettuna voi vaikuttaa ja edistää näitä tärkeinä pitämiään asioita? Kaupungin johtaminen perustuu...

Puheenvuoro hyvinvointikertomuksesta 24.5.2021

Arvoisa puheenjohtaja hyvät valtuutetut, Hyvinvointikertomus on yksi niistä strategisen johtamisen työkaluista, joita meillä valtuutetuilla on käytettävissä. Olemme valtuustokauden alussa asettaneet hyvinvointiohjelmassa strategisia tavoitteita, joiden toteutumista...

Puheenvuoro henkilöstöraportista 26.4.2021

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut, Henkilöstöraportti on tärkeä strategisen johtamisen väline valtuustolle. Se kertoo meille kaupungin henkilöstön tilasta​ ja sen avulla voidaan seurata henkilöstöön kohdistuvien linjausten ja toimenpiteiden toteutumista....