Pori

Valtuustokausi 2017-2021 on minulle ensimmäinen Porin kuntapolitiikassa. Lähdin mukaan kuntapolitiikkaan edistämään sisäilmaongelmaisten koulujen korjaamista. Tämä on ollut pääteemani koko valtuustokauden. Tältä sivulta löydät pitämiäni puheenvuoroja ja valtuustoaloitteita.

Valtuustoaloitteet:
Sisäilmaan liittyvien strategisten tavoitteiden mittaaminen ja johtaminen (2020)
Oirekyselyt kouluihin ja päiväkoteihin (2019)
Biokaasu- ja sähköautojen hankinta (2018)

Puheevuoroja:
Puheenvuoro hyvinvointikertomuksesta 24.5.2021
Puheevuoro henkilöstöraportista 26.4.2021
Puheenvuoro sisäilmapykälän lisäämisestä pitkiin vuokrasopimuksiin 22.3.2021
Puheenvuoro Prizztech Oy:n rahoituksesta 14.12.2020
Puheenvuoro sisäilmaan liittyvien strategisten tavoitteiden mittaamisesta 24.8.2020
Puheenvuoro palveluverkkouudistuksesta 15.6.2020
Puheenvuoro Teljäntorin tilahankkeesta 18.5.2020
Puheenvuoro elinvoima- ja ympäristötoimialan perustamisesta 18.5.2020
Puheenvuoro kaasu- ja sähköautoaloitteesta 24.2.2020
Puheenvuoro oirekyselyaloitteesta 24.2.2020
Puheenvuoro Porin elinvoimaohjelmasta 28.1.2019
Ryhmäpuheenvuoro hyvinvointikertomuksesta 14.5.2018

Toivomusponnet:
– 22.3.2021: Esitän, että kaupunki ottaa käytännöksi tehdessään pitkiä vuokrasopimuksia erityisen pykälän lisäämisen mahdollisesti käytön aikana ilmenevien sisäilmaongelmien varalle. Pykälän tulisi velvoittaa vuokranantajaa ryhtymään välittömästi selvittämään ja poistamaan sisäilmaongelman syytä. Vuokralaiselle tulee kirjata myös oikeus sopimuksen irtisanomiseen, mikäli vuokranantaja laiminlyö tämän velvollisuutensa.
– 14.12.2020: Esitän, että kaupunginhallitus arvioi Prizztechin rahoitukseen kohdistettujen leikkausten kokonaistaloudellisia vaikutuksia sekä vaikutuksia seudulliseen yhteistyöhön ennen seuraavan talousarvion laatimista.