Olen ehdolla Satakunnan aluevaaleissa 2022. Aluevaltuustot vastaavat tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta. Jotta verorahat saadaan riittämään tulevaisuudessa kaikkiin tarvittaviin palveluihin, on toimintaa kehitettävä ennaltaehkäisevään suuntaan.

Olen sitoutunut Vihreiden aluevaaliohjelmaan, joka kiteytyy seuraaviin tavoitteisiin:
– turvataan palvelut kaikenikäisille
– kavennetaan hyvinvointi- ja terveyseroja
– hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia
– vaalitaan mielenterveyttä
– torjutaan köyhyyttä ja eriarvoisuutta
– varmistetaan, että kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti
– lisätään työntekijöiden hyvinvointia
– varmistetaan, että ambulanssi ja paloauto saapuvat tarvittaessa
– lisätään osallisuutta
– tukeudutaan tutkittuun tietoon
– tehdään vastuullisia hankintoja ja fiksua yhteistyötä yritysten kanssa
– turvataan sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus
– torjutaan ilmastonmuutosta