Olen Vihreiden ehdokkaana Porissa kuntavaleissa 2021. Tavoitteenani on parantaa kaupungin päätöksenteon laatua ja strategista johtamista. Kaupungin päätöksenteon ja johtamisen tulisi olla avointa ja osallistavaa. Suunnittelun tulisi olla pitkäjänteistä ja laajasti erilaisia näkökulmia ja vaikutuksia huomioivaa. Päätösten dokumentoinnin tulisi olla mahdollisimman yksiselitteistä. Kaupunkilaisia tulee kohdella tasapuolisesti ja varoja tulee käyttää johdonmukaisesti kaikkien kaupunkilaisten hyväksi, ei vain tietyn etujoukon.

Lähdin politiikkaan mukaan vuonna edistämään sisäilmaongelmista kärsivien koulujen ja päiväkotien korjaamista asianmukaisesti. Tämän eteen olen tehnyt töitä kuluneella valtuustokaudella kaupunginvaltuustossa ja teknisessä lautakunnassa. Edistystä on tapahtunut, mutta työ on vielä kesken. Eteeni ovat tulleet päätöksenteon ongelmat, joissa valtuuston asettamia strategisia linjauksia ei aina ole kunnioitettu. Päätöksenteko ei ole demokraattista, jos valtuuston yhdessä hyväksymät strategiset linjaukset käsitetään vain mainosmateriaalina, ei kaupungin johtamista ohjaavina linjapapereina. Jotta poliittisia tavoitteita ympäristön ja terveyden suojelusta voisi edistää, olisi strateginen johtaminen saatava ensin kuntoon.

Vaalibudjettini:

Menot:
Lehtimainonta      600 €
Kadunvarsimainonta + esitteet     200 €

Tulot:
Omat säästöt    800 €

Lisäksi tulevat jäseyhdistysteni (Porin seudun Vihreät ry, Satakunnan Vihreät naiset ry ja Satakunnan tieteen ja teknologian vihreät ry) tarjoama yhteismainonta.