Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Nyt hyväksyttävä Kasvu- ja elinvoimaohjelma on kolmas strateginen ohjelma, joka tällä valtuustokaudella on laadittu. Edeltäjiensä Hyvinvointiohjelman ja Kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelman kanssa ne muodostavat tärkeän kokonaisuuden, jolla linjataan kaupungin tulevaa toimintaa.

On tärkeää, että Pori maakuntakeskuksena panostaa kasvuun ja elinvoimaisuuteen. Meidän on huolehdittava siitä, että kaupunkimme on vetovoimainen ja houkutteleva sijoittumisympäristö niin yrityksille kuin osaaville ihmisillekin.

Elinvoimaisessa ympäristössä yritykset haluavat kasvaa ja palkata lisää työntekijöitä. Elinvoimainen ympäristö myös synnyttää uutta liiketoimintaa ja rohkaisee yrittäjyyteen. Yritykset tarjoavat työtä ja toimeentuloa asukkaille sekä verotuloja kaupungille.

Kaupungin on oltava vetovoimainen ennen kaikkea ihmisille. Ihmiset päättävät missä asuvat ja minne yrityksensä perustavat. Se vetovoima syntyy toimivista palveluista ja arjen helppoudesta. Se syntyy viihtyisästä ympäristöstä ja lämpimästä vastaanotosta.

Erityisiä panostuksia varten ohjelmaan on nimetty painopistealat. Ne ovat cleantech ja digitalisaatio. Molemmat merkittäviä tulevaisuuden aloja. Olisin mielelläni nähnyt mukana myös kiertotalouden, jonka rooli tulee tulevaisuudessa väistämättä kasvamaan niukkenevien luonnonvarojen ja lisääntyvien jätemäärien myötä. Toki cleantech ja digitalisaatio kattavat merkittäviä osia myös kiertotaloudesta. Esimerkiksi resurssitehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden kehittämisessä digitalisaatio on avainasemassa.

Ohjelmassa sanotaan: Yritysten menestymisen takana on osaava työvoima. On siis panostettava osaamiseen ja sen jatkuvaan kehittämiseen. Osaamisen lisäksi tarvitaan myös motivaatiota. Viihtyisä kaupunki luo motivaatiota ja auttaa ihmisiä jaksamaan työelämän paineissa.

Panostamalla nuoriin ja luomalla heille työllistymiseen tähtääviä opintopolkuja, panostamme samalla kaupunkimme tulevaan elinvoimaan. Teemme kaupungista kiinnostavan nuorten näkökulmasta, samalla turvaten alueen yritysten osaavan työvoiman saannin.

Ohjelmaan on listattu myös saavutettavuutta niin maalta, mereltä kuin ilmastakin. Saavutettavuus tukee elinvoimaa. Pelkkä saavutettavuus ei vielä tee meistä vetovoimaisia, mutta huono saavutettavuus kyllä heikentää sitä. Tärkeimpänä tulevaisuuteen katsovana kehittämiskohteena näen tunnin junayhteyden Tampereelle, josta toisessa tunnissa pitäisi päästä Helsinkiin. Myös 8-tien nelikaistaistaminen Turkuun asti saa tukeni, erityisesti liikenneturvallisuuden parantamisen näkökulmasta. Myös paikallisista liikenneyhteyksistä on huolehdittava ja siksi onkin hienoa, että myös pyöräily ja joukkoliikenne on otettu ohjelmassa huomioon. Erityisen iloinen olen siitä, että joukkoliikenteessä luvataan lisätä ympäristöystävällisiä energiamuotoja kuten biokaasua. Toivotaan, että bussit kulkevat tulevaisuudessa puhtaasti porilaisella kaasulla.

Porin keskustan viihtyisyyden ja turvallisuuden näkökulmasta raskaalle liikenteelle olisi löydyttävä kulkureitit keskustan ulkopuolelta. Siksi valtatie 11:n jatketta Honkaluodon läpi valtatie        8:lle onkin syytä edistää voimakkaasti.

Ohjelma on varsin hyvä paketti, vaikkei kaikkea tärkeää sisälläkään. Toivon, että kyseinen ohjelma kuluu ahkeraan virkamiesjohdon käsissä, kuten muutkin strategiset ohjelmat, eikä niitä unohdeta pöytälaatikkoon.