Mitä Suomelle tänään kuuluu? Onko kaikki hyvin kun tilastokeskuksen kyselytutkimus kertoi työllisyysasteen nousseen hallituksen tavoittelemaan 72 prosenttiin? Eipä taida olla.

Sekä oikeuslaitoksen että syyttäjälaitoksen edustajat kertovat kannanotoissaan rahoitusvajeen uhkaavan oikeusvaltion periaatteita. Poliisijohto on jo jonkin aikaa joutunut ohjeistamaan alaisiaan lopettamaan asioiden käsittelyn esitutkintavaiheeseen resurssien puutteen vuoksi. Lainsäädännöstä on tehty niin sekavaa, että kansalaisen oikeusturva on vaarassa.

Vakavia laiminlyöntejä ja väärinkäytöksiä paljastuu hoivayhtiöistä ja vammaisten palveluista. Työntekijät vaiennetaan kovaotteisesti, jotta he eivät paljastaisi epäinhimillisiä olosuhteita laitoksissa. Lääkäreitä vaiennetaan, jos nämä uskaltautuvat julkisesti kyseenalaistamaan vakuutuslääkäreiden laatimia hoitosuosituksia. 40 prosenttia terveysasemista kärsii lääkäripulasta, mutta lääkäriliiton mielestä uusia lääkäreitä ei pidä kouluttaa, koska se aiheuttaa yhteiskunnalle kustannuksia. Jätetään siis potilaat mieluummin hoitamatta.

Maassamme on yli 100 000 köyhyydessä elävää lasta. Osa heistä näkee nälkää, kun vanhempien tulot eivät riitä ruokaan. Lapsia sairastutetaan homeisissa kouluissa ja päiväkodeissa, varusmiehiä homeisilla kasarmeilla. Ne, joiden terveys ei kestä, putoavat yhteiskunnan ulkopuolelle ilman tukea ja opetusta.

Aktiivimalli leikkaa muutenkin riittämätöntä toimeentuloa sadoiltatuhansilta työttömiltä, joilla ei ole mitään mahdollisuuksia täyttää asetettuja aktiivisuusehtoja. Töitä ei ole, eikä koulutukseen pääse. Epätoivo ajaa ihmiset itsemurhan partaalle.

Suomalainen teollisuus kärsii osaajapulasta, mutta uusien osaajien koulutusta joudutaan karsimaan oppilaitoksiin kohdistettujen rahoitusleikkausten vuoksi. Yliopistotutkijoista on tullut lähinnä tutkimussuunnitelmien laatijoita, sillä vain noin joka kymmenes suunnitelma saa rahoitusta ja johtaa varsinaisen tutkimuksen tekemiseen.

Samaan aikaan hallitus myy vähin äänin valtion omaisuutta pilkka hintaan kyseenalaiselle taholle. Maamme arvokkaita luonnonvaroja lahjoitetaan ulkomaalaisille kaivosyhtiöille ilmaiseksi. Suuryritysten annetaan siirtää tulonsa veroparatiiseihin ja välttää veronmaksun Suomeen. Tehottomia ja ympäristölle haitallisia yritystukia jaetaan miljardikaupalla.

Nämä kaikki ovat hallituksen tekemiä poliittisia valintoja tai ainakin seurauksia niistä. Hallituksen mielestä Suomi on nyt laitettu kuntoon ja siihen voi luottaa. Tämä kertoo lähinnä siitä, että maatamme johdetaan kuten Attendoa tai Esperi Carea. Tärkeintä on johdon taloudellisen hyödyn maksimointi, asiakastyytyväisyydestä tai henkilöstön hyvinvoinnista ei juuri välitetä.

On olemassa myös toisenlainen tapa johtaa. Sellainen, jossa aidosti otetaan selvää, kuinka ihmisillä maassamme menee ja päätöksiä tehdään tutkitun tiedon pohjalta. Tutkimuksen tulee olla laaja-alaista, eikä vain yhden yksittäisen kyselytutkimuksen ja sen tuloksena saadun luvun perusteella tehtäviä johtopäätöksiä.