Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Kiitos vastauksesta ja erittäin perusteellisesta selvityksestä tulevan, EU-direktiiviin perustuvan ja ajoneuvojen hankintaa tulevaisuudessa ohjaavan lainsäädännön sisällöstä.

On hyvä, että jo nyt ajoneuvohankinnoissa noudatetaan vähäpäästöisyyttä, enkä missään tapauksessa aloitteellani tarkoittanut, että epätarkoituksenmukaisia ajoneuvoja pitäisi hankkia. Ajoneuvoja hankittaessa täytyy totta kai harkita mm. toimintamatka, kantavuus, vetokyky ja latausaika, kuten vastauksessa todetaan. Nämä koskevat kuitenkin lähinnä vain sähköautoja. Kaasuautojen ominaisuudet ovat yleensä bensa- tai dieselautoja vastaavia ja bensa-auton saa myös muutettua kaasukäyttöiseksi varsin pienellä vaivalla. Kaasuautoihin liittyy tietysti tankkausasemaverkoston rajoitteet. Tankkausasemaverkosto laajenee sitä mukaan, kun kaasuautot yleistyvät. Ajatuksenani oli se, että Porin kaupunki olisi edelläkävijä, joka voisi tukea tankkausasemaverkoston laajentumista sitoutumalla hankkimaan kaasuautoja. Tällainen sitoutuminen olisi tankkausasemaverkoston rakentamista pohtiville tahoille viesti, että asemia kannattaa rakentaa. Kaupungilla on muutenkin mahdollisuus vaikuttaa esim. maapolitiikan kautta siihen, että näitä tankkausasemia joko tulee tai sitten ei tule. Tankkausasemaverkoston laajentumisen tukeminen on juuri sitä hiilikädenjälkeä, josta kaupungin tulevaisuusfoorumissa tammikuussa puhuttiin. Kaupunki voisi työntekijöineen tuottaa merkittävän hiilikädenjäljen näyttämällä esimerkkiä siinä, että muutaman kilometrin pidempi tankkausmatka ei haittaa, jos tankkiin saa ekologista ja vähäpäästöistä polttoainetta, joka on kaiken lisäksi edullista. Myös kaasuajoneuvojen tarjonnan kehityksen kannalta on suuri merkitys sillä, kysytäänkö ajoneuvoja hankittaessa aina kaasuversioita vai tyydytäänkö vain helpoimmin saatavissa olevaan vaihtoehtoon.

Toinen valtuustoaloitteessa esitetty asia jäi vastauksessa valitettavasti kokoaan huomioimatta. Esitimme, että kaupungin tulisi kiertotalouden periaatteiden mukaisesti jakaa ajoneuvoja kaupunkilaisten yhteiskäyttöön virka-ajan ulkopuolella. Tämä tarkoittaa siis autojen vuokraamista kaupunkilaisille silloin, kun työntekijät eivät niitä tarvitse. Toivoisin, että tämäkin mahdollisuus selvitettäisiin, sillä sen myötä autojen käyttöastetta voitaisiin nostaa ja myös kaupunkilaisille tarjoutuisi mahdollisuus tutustua ekologisiin ajoneuvovaihtoehtoihin.

Toivottavasti tammikuisen tulevaisuusfoorumimme henki toteutuu tulevaisuudessa myös ajoneuvohankinnoissa ja ne nähtäisiin mahdollisuutena vaikuttaa laajemminkin toimintaympäristöön.