Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut,

Haluan sanoa muutaman sanan Prizztech Oy:n rahoituksesta. Ihan aluksi haluan todeta, että työskentelen Prizztech Oy:ssä projektipäällikkönä, jonka johdosta myös tiedän mitä budjetissa esitetyt leikkaukset yrityksen toiminnalle tarkoittavat. Työnkuvaani kuuluu ajatella Porin seudun etua ja erityisesti elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämistä ja tästä näkökulmasta katsottuna Prizztechin rahoitusleikkauksissa ei näyttäisi olevan järkeä.

Prizztechin rahoitus tulee ensi vuonna olemaan 253 tuhatta pienempi kuin tänä vuonna. Porin rahoitusosuuden leikkaus on n. 20 %. Samalla on linjattu, että leikkaus kohdistuu Prizztechin hanketoiminnan omarahoitusosuuksiin. Hanketoiminnassa pääosa rahoituksesta tulee erilaisista EU:n rahoituslähteistä ja kuntien rahoitus on vain pieni osa hankkeiden kokonaisbudjetteja. Jos leikkaus kohdistetaan tähän omarahoitusosuuteen, tulee se tarkoittamaan lähes miljoonan euron lovea yhtiön liikevaihtoon. Tämä on yli neljännes tämän vuoden liikevaihdosta. Ja tämä on siis vasta ensi vuoden leikkaus, seuraaville vuosille on luvassa vielä lisää leikkauksia.

Hanketoiminnan on kerrottu siirtyvän SAMKiin. Näinhän ei asia ei ole, vaan käytännössä Prizztechin hanketoimintaa ollaan ajamassa alas ja SAMK puolestaan hakee sitten hankkeita toteutettavakseen omista lähtökohdistaan. Ne eivät ole samoja eivätkä samanlaisia kuin Prizztechin hankkeet.

Otan esimerkin. Viime torstaina kuulimme hyviä uutisia, kun australialaisyhtiöt Critical Metals ja Neometals julkistivat päätöksensä kierrätysvanadiinin tuotantolaitoksen sijoittamisesta Poriin. Tällaiset päätökset eivät synny hetkessä. Ne ovat vaatineet monilta tahoilta pitkäkestoista työpanosta erilaisten asioiden selvittelemiseksi. Prizztech on ollut omalta osaltaan tässä mukana. Prizztechin rooli on lähinnä tuoda neuvottelupöytään tietoa erilaisista yhteistyömahdollisuuksista alueen muiden yritysten kanssa. Vanadiinitehtaan tarvitsemaa uusiutuvaa energiaa sekä hiilidioksidia löytyy Porin seudulta ja täältä voi löytyä myös kiinnostusta tuotannossa syntyvien sivuvirtojen hyödyntämiseen. Näiden yritysten saattamista yhteen on voitu tehdä käynnissä olevan, kriittisten metallien tehokkaampaan kierrättämiseen tähtäävän hankkeen puitteissa.

Tämä on juuri sitä työtä, joka on nyt rahoitusleikkausten johdosta uhattuna. Tämä on myös sellaista toimintaa, joka ei kuulu ammattikorkeakoululle. Jos Prizztechin hanketoiminta hiipuu, on uhkana osaavan työvoiman katoaminen muualle. Työntekijöiden mukanaan katoavat myös arvokkaat yritysverkostot. Pahimmassa tapauksessa heidän mukanaan lähtee myös heidän Porille maksamansa kunnallisverot ja paikallisten palveluiden käyttö, jos uusi työ löytyykin Porin ulkopuolelta.

Kokonaistaloudellisesti katsoen nämä leikkaukset saattavat siis olla kaupungille tappiollisia, kun eri EU-lähteistä Porin seudulle kanavoituva hankeraha vähenee. Toivonkin, että tämän leikkauksen vaikutuksia arvioitaisiin huolella ensi vuoden aikana ennen seuraavan vuoden talousarvion tekemistä. Leikkausten kierteellä ei pitäisi tuhota elinkeinoelämän ja muiden asiakaskuntien arvostamaa toimintaa, varsinkaan, jos sen nettovaikutus kaupungin talouteen on negatiivinen.

Jätänkin tässä yhteydessä toivomusponnen, että kaupunginhallitus arvioisi Prizztechin rahoitukseen kohdistettujen leikkausten kokonaistaloudellisia vaikutuksia sekä vaikutuksia seudulliseen yhteistyöhön ennen seuraavan talousarvion laatimista.