Olen seurannut viranomaistoimia ja -viestintää koronakriisissä keväästä lähtien varsin tiiviisti ja kirjoittanut niistä jo neljä pitkää blogia. Siksi olikin varsin hämmentävää lukea Satakunnan Kansasta (SK 19.11.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusosaston johtajan Mika Salmisen haastattelua, jossa hän tuntui viestivän kevään tapahtumista täysin päinvastoin kuin niistä maaliskuussa uutisoitiin.

Hän syytti WHO:ta jähmeydestä ja viivyttelystä, vaikka itse totesi maaliskuussa, ettei ymmärrä Maailman terveysjärjestön (WHO) kehotusta testaamisen lisäämisestä.

Nyt Salminen kertoi, ettei ollut helppoa herätellä päättäjiä pandemian uhkaan, mutta maaliskuussa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Anu Vehviläinen joutui julkisesti vaatimaan THL:sta päivittämään tilannekuvaansa, joka oli hänen mukaansa liian lievä.

THL:n riskinarvio poikkesi selvästi kansainvälisestä riskinarviosta. Maaliskuussa myös emeritusprofessori Matti Jantunen otti kantaa THL:n riskinarvioon, joka oli hänen mukaansa mittavasti pienempi kuin WHO:n. Hän katsoi THL:n johtavan hallitusta harhaan liian lievillä arvioilla. Kevään uutisoinnin perusteella oli ilmiselvää, että se oli THL, joka viivytteli, ei WHO. Yhtä ilmiselvää oli se, että THL ei välittänyt WHO:n varoituksista.

THL:n kaltaisen viranomaistahon ja sen merkittävää valtaa käyttävän johtajan ei ole soveliasta kirjoittaa historiaa uudelleen. Viestinnästä paistaa läpi tarve piilottaa omia virheitä. Viranomaisen pitää voida myöntää virheensä, ei syyttää niistä muita.

Salminen kertoo jutussa myös, että päättäjät ovat halunneet toimia näytön perusteella ja kuunnella tieteen ääntä. THL ei kuitenkaan ole koko pandemian aikana esittänyt tieteeseen perustuvia analyysejä taudista. Sen sijaan mittava joukko tieteentekijöitä on koonnut vapaaehtoisvoimin tieteeseen perustuvia analyysejä ja kannanottoja eroonkoronasta.fi sivustolle. Heidän tieteeseen pohjautuva vaatimuksensa epidemian tukahduttamisesta ei ole THL:lle kelvannut.

Salminen kutsuikin kevään pahimmaksi törmäykseksi kuumentuneita vaatimuksia viruksen täydellisestä tukahduttamisesta. Salminen haluaa tahallaan ymmärtää väärin tieteentekijöiden esityksen ja lisätä tukahduttamisen eteen sanan täydellinen. Ei kukaan mitään täydellistä ole vaatinut vaan tiukempaa epidemian torjuntaa, jolla tartunnat saataisiin mahdollisimman pieneksi. Keväinen yhteentörmäys oli väistämätön, koska Salminen halusi tuolloin epidemiaan lisää vauhtia.

Terveysturvallisuusjohtajan asemassa olevan henkilön ei ole soveliasta rakentaa tietoista vastakkainasettelua tieteentekijöiden ja viranomaisten välille. Sujuva yhteistyö on edellytys onnistumisille koronan torjunnassa ja kaikessa muussakin terveyden suojelussa.

Kirjoitus on julkaistu Satakunnan Kansassa 24.11.2020