Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.12. budjetin yhteydessä neljännesmiljoonan leikkauksen elinkeinoyhtiö Prizztech Oy:n rahoitukseen. Jos tämä leikkaus kohdistetaan hanketoiminnan omarahoitusosuuteen, kuten kaupunki on linjannut, on kokonaisvaikutus lähes miljoona euroa vähemmän elinkeinopalvelujen tuottamiseen ja alueen elinvoiman edistämiseen.

Nostin tämän asian esiin kaupunginvaltuuston budjettikäsittelyn yhteydessä. Yllättävää oli, että kokoomus, joka on yleisesti profiloitunut elinkeinoelämän etujen puolustajana, ei halunnut käydä keskustelua kaupungin elinkeinopalveluiden tulevaisuudesta. Sen sijaan minua syytettiin jääviksi käsittelemään asiaa, koska olen Prizztech Oy:n työntekijä. Jos kaikki kaupungin tytäryhtiöiden työntekijät olisivat jäävejä käsittelemään kaupungin talousarviota, jossa linjataan yhtiöiden tulevan vuoden tavoitteista, en suinkaan olisi valtuuston ainoa jäävi.

Valtuustossa jääviyskynnys on tarkoituksellisesti korkeampi kuin muissa toimielimissä. Valtuusto on se paikka, jossa käydään avointa keskustelua poliittisista valinnoista. Kaupunkilaiset voivat keskustelujen perusteella arvioida, kuinka hyvin heidän äänestämänsä henkilöt ovat päätöksenteossa onnistuneet. Prizztech Oy:n rahoitukseen kohdistetut leikkaukset ovat poliittinen valinta, jonka seurauksena tietyntyyppiset elinkeinopalvelut uhkaavat loppua Porista. On varsin ikävää, jos tästä valinnasta ei haluta käydä avointa keskustelua.

Esitin puheenvuorossani myös toivomuksen kaupunginhallitukselle, että tämä arvioisi ensi vuoden aikana Prizztech Oy:n rahoitusleikkauksen kokonaistaloudellisia vaikutuksia kaupungille. Vaikutus voi olla negatiivinen, jos erilaisista EU:n rahoituslähteistä jää rahaa kanavoitumatta alueen kehittämistyöhön. Kokoomuksen suunnalla toivomukseni tulkittiin lähinnä oman edun ajamiseksi. Olisi kiinnostavaa kuulla, millä perusteella kokonaistaloudellisen arvion pyytäminen on oman edun tavoittelua. Mielestäni tällainen arvio pitäisi olla luonnollinen osa kaikkea päätöksentekoa. Se ei ole vain minun etuni, vaan koko kaupungin etu.

Mahtoikohan minulle esitetyt jääviyssyytökset olla vain jonkinlainen peliliike, jolla keskustelu saatiin siirrettyä kiusallisesta aiheesta, eli elinkeinopalvelujen kurjistamisesta, johonkin muuhun. Siltä se ainakin minusta tuntuu.

Kirjoitus julkaistu Satakunnan Kansassa 26.12.2020