Arvoisa puheenjohtaja ja arvoisat valtuustokollegat,

Asiakohdan otsikon perusteella voisi kuvitella, että olisimme päättämässä Tamoran laatiman organisaatiouudistuksen selvitysraportin kehitysehdotuksen toimeenpanosta.

Yksi erinomainen ehdotus tässä raportissa oli uuden ELINVOIMATOIMIALAn nostaminen kaupungin STRATEGISEKSI KÄRJEKSI. Tämän toteuttamista kannatan lämpimästi. Juuri tällaista Porissa tarvitaan. Mutta mitä tämä itse asiassa Tamoran mukaan tarkoitti. Raportissa sanotaan näin:

”Meneillään olevat hallinnon ja palveluiden muutokset, kuten sote-uudistus, vahvistavat kunnan elinvoima-. sivistys- ja hyvinvointiroolia. Paikallisen elinvoimaisuuden edistämisen tehtäväkenttä käsittää kaikki ne toimet, jotka vaikuttavat kaupunkilaisten, yritysten ja yhteisöjen toimintaan tavalla, joka vahvistaa paikkakunnan kykyä luoda työtä, toimeentuloa ja kasvua alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Porin tulevaisuuden kannalta elinvoimaan, työllisyyteen ja kaupunkisuunnitteluun liittyvä kokonaisuus on äärimmäisen tärkeä ja esitämme, että konsernihallinto-toimiala muutetaan elinvoima-toimialaksi. Toimialajohtajan alaisuudessa toimii Kasvun ekosysteemi (=elinkeinopalvelut 2.0), Työllisyyspalvelut, ICT ja Ennakointi-yksikkö.”

Tästäkö olemme nyt päättämässä? Mielestäni päätösesityksen mukainen hallintosäännön muutos ei tue tällaisen, Tamoran esittämän elinvoimatoimialan synnyttämistä. Hallintosäännön muutos määrittelee mm. elinkeinopäällikön kaupunginjohtajan alaisuuteen eikä elinvoimatoimialalle. Kuinka toimiala voisi uudistaa elinkeinopalveluja ilman elinkeinopäällikköä? Näyttääkin siltä, että toimialalta viedään sen tärkein voimavara ja tilalle tuodaan koko ympäristö- ja lupatoimiala, joka on lähinnä viranomaistyötä, lupakäsittelyä ja valvontaa, sellaista, joka on luonteeltaan täysin päinvastaista luovaan ja ennakoivaan elinvoimatyöhön verrattuna. Tällainen sillisalaatti-toimiala ei ole se strateginen kärki, mitä Tamora esitti.

Tässä päätösesityksessä ei toteudu Tamoran raportin henki uudesta elinvoimatoimialasta. Asia täytyy valmistella uudelleen alkuperäisen ajatuksen mukaisesti.