Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut,

Juuri edellisessä kohdassa puhuimme kaupungin heikosta taloustilanteesta ja nyt valtuustolta pyydetään yli viiden miljoonan lisämäärärahaa osakkeiden ostamiseen. Tietoa investoinnin vaikutuksesta kaupungin talouteen pitkällä aikavälillä ei kuitenkaan avata mitenkään.

Esittelytekstissä kerrotaan, että kaupunki on tehnyt Senaattikiinteistöjen kanssa aiesopimuksen,​ jonka tarkoituksena on selvittää yhteisen tilaratkaisun toteuttamisen edellytykset ja reunaehdot,​ tilaratkaisuun kohdistuvat tavoitteet ja vaatimukset sekä mahdollisuudet sijoittaa vaatimukset täyttävä tilaratkaisu KOy Teljäntorin tiloihin. Nyt meille esitetään rahan varaamista osakkeiden ostamiseen ilman, että olemme saaneet tietoa tämän selvityksen tuloksesta.

Vasta viikonloppuna saimme jonkinlaisen diaesityksen, jossa kerrottiin jotain taustatietoa mm. kiinteistön kunnosta. Silti täysin epäselväksi jää millaiset taloudelliset vastuut kaupungille tulee rakennuksen korjausvelan myötä. Tiedämme, että korjausvelkaa on paljon. Rakennuksessa on kärsitty sisäilmaongelmista ja osin huonekorkeuskin on tiloissa varsin matala. Kyetäänkö tiloihin rakentamaan tilatehokkuuden noston vaatima riittävän tehokas ilmanvaihto? Kyllä rakennuksen kunnosta ja toimivuudesta pitäisi olla tarkempaa tietoa, ennen kuin voimme hyväksyä rahan laittamista osakkeiden ostamiseen.

Esittelyssä sanotaan, että kauppojen ehtona on,​ että hankkeen taloudelliset ja tekniset reunaehdot ovat sen kaltaiset,​ että Porin kaupunki pystyy niihin sitoutumaan päätöksenteossaan. Kuka määrittelee, millaiset reunaehdot ovat sellaisia, joihin kaupunki voi sitoutua? Tuleeko päätös osakekaupoista siis vielä valtuustoon ennen lopullista ostopäätöstä vai arvioiko tämän joku muu taho? Olisin kiitollinen, jos joku voisi vastata näihin kysymyksiin ja samalla avata sitä, mihin tällaista ehdollista ostosopimusta tarvitaan. Eikö päätöksiä voida tehdä vasta sitten kun on riittävästi tietoa niiden pitkän aikavälin taloudellisista vaikutuksista.