Näin kuntavaalien alla monet ehdokkaat lupaavat ajaa erilaisia asioita kaupunkilaisten hyväksi valtuustoon päästyään. Mutta kuinka moni tietää, miten valtuutettuna voi vaikuttaa ja edistää näitä tärkeinä pitämiään asioita?

Kaupungin johtaminen perustuu kaupunkistrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin. Näin sanoo Porin hallintosääntö. Valtuutettu voi siis yrittää saada asiansa strategisiin linjauksiin tai talousarvioon.

Porissa strategiset ohjelmat näyttävät kuitenkin jäävän liian usein pöytälaatikkoon, eikä niillä ole sitä kaupungin johtamista ohjaavaa vaikutusta, mikä niillä kuuluisi olla. Virkamiehet kävelevät jopa tietoisesti valtuuston tekemien linjausten yli, mikä on kuntalain hengen vastaista.

Strategisen johtamisen toimintatavat olisi Porissa saatava kuntoon, ennen kuin voidaan aidosti keskustella poliittisista tavoitteista ja niiden edistämisestä. Kaupunkilaisten vaaleissa antamalla äänellä on arvoisensa merkitys vasta kun valtuuston linjaukset saadaan ohjaamaan kaupungin johtamista.

Kirjoitus on julkaistu Satakunnan Kansassa 31.5.2021