Pori on halunnut profiloitua kaupungiksi, joka panostaa parempaan sisäilmaan. Hyvinvointiohjelman yhdeksi tavoitteeksi on kirjattu ” Turvataan hyvä sisäilma kaupungin käytössä olevissa rakennuksissa” ja Kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelmassa linjataan ”Tilojen kunnosta, terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehditaan”. Hyvälle, terveelliselle sisäilmalle ei ole olemassa muuta kunnollista mittaria, kuin ihmisten kokemukset. Jotta kaupunki voi kohdistaa toimenpiteensä paremman sisäilman puolesta mahdollisimman tehokkaasti oikeisiin kohteisiin, on sisäilmaolosuhteista eri rakennuksissa saatava vertailukelpoista tietoa.

Koulu- ja päiväkotikohtaisella oirekyselyllä voidaan löytää kohteet, joiden sisäilman laadun ja rakennuksen kunnon selvittämiseen sekä peruskorjaukseen tulee lähteä nopealla aikataululla. Nopealla reagoinnilla voidaan estää oireilun paheneminen ja säästää merkittävästi terveydenhuoltokustannuksissa. Yhdenkin lapsen sairastuminen pysyvästi aiheuttaa kaupungille pitkällä aikavälillä merkittävät erikoissairaanhoidon kustannukset. Turun yliopiston tarjoama oirekysely kustantaa keskimäärin 1200 € /koulu, mikä on todella pieni taloudellinen panostus rakennusten miljoonaluokan peruskorjauskustannusten rinnalla.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Porin kaupunki teettää kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa oirekyselyt sekä oppilaille ja päiväkotilapsille että opettajille ja varhaiskasvattajille.