Sampsa Kataja kirjoitti mielipidekirjoituksessaan (SK 10.4.), että luottaa ihmiseen. Toivottavasti tämä koskee kaikkia ihmisiä, ei vain hyväosaisia. Luottamus ihmisiin jakaa puolueet nimenomaan sen perusteella mihin ihmisryhmään sen edustajat luottavat. Oikeistohallitus on luottanut selvästi eniten sijoittajiin ja suuryritysten lobbareihin, kun taas luottamus tavalliseen työttömäksi jääneeseen kansalaiseen on ollut varsin vähäistä.

Kun luotetaan ihmisiin, voidaan heille antaa valtaa päättää heitä itseään koskevista asioista. Todellisuudessa ihmiset ovat tällä hetkellä pitkälti alisteisia suurille organisaatioille, joissa yksittäisen kansalaisen päätösvalta on varsin rajallinen. Jos todella luotamme ihmisiin, otamme käyttöön perustulon, joka turvaa jokaiselle kansalaiselle elämisen perusedellytykset. Perustulon avulla mahdollistamme ihmisille heidän omien valintojensa tekemisen kaikissa elämäntilanteissa. Samalla siirrämme valtaa korporaatioilta kansalaisille. Me Vihreät haluamme tehdä sosiaaliturvan uudistuksen, jossa siirrytään kohti perustuloa. Luottamus on osoitettava teoilla.

Julkaistu Satakunnan Kansassa 12.4.2019