Pori liittyi mukaan Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeeseen vuonna 2016. Kaupunki on sitoutunut tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Hinku-kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta sekä kannustamalla paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin.

Päästövähennystavoitteeseen pääsemiseksi Porin kaupungin tulee pyrkiä eroon fossiilisten polttoaineiden käytöstä ajoneuvojensa polttoaineena. Esitämme, että kaupungin hankkii työntekijöidensä käyttöön biokaasu- ja sähkökäyttöisiä ajoneuvoja. Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti kaupungin tulisi myös mahdollistaa autojen mahdollisimman tehokas käyttö vuokraamalla niitä kaupunkilaisille virka-ajan ulkopuolella.

Luotsinmäen jätevedenpuhdistamon yhteyteen on tulossa biokaasun tuotantolaitos ja kaasun tankkausasema vuoden 2019 aikana, joka mahdollistaa uusiutuvan, täysin Porissa tuotetun polttoaineen käytön ajoneuvoissa. Kaupungin on näytettävä esimerkkiä kaupunkilaisille ja oltava ensimmäisten joukossa siirtymässä kaasu- ja sähkökäyttöisiin ajoneuvoihin. Esimerkin voimalla saamme myös kaupunkilaiset siirtymään kohti ekologisesti kestävää liikennettä.

Esimerkkejä kuntien kaasuautohankinnoista ja autojen yhteiskäyttökokeiluista löytyy muualta Suomesta. Nokian kaupunki on päättänyt hankkia henkilöstönsä käyttöön työajoihin 26 kaasukäyttöistä henkilöautoa. Pirkanmaan jätehuolto aikoo muuttaa kaikki 40 jäteautoaan biokaasukäyttöiseksi. Vaasa otti vuonna 2017 käyttöön 12 biokaasubussia. Lappeenrannan kaupunki yhtiöineen otti vuonna 2017 käyttöön 20 biokaasukäyttöistä henkilö-, paketti-, kuorma- tai jäteautoa. Lappeenranta lähti myös jakamaan kaupungin omistamia autoja. Kaupunkikonsernin autoja voi kuka tahansa vuokrata silloin, kun kaupunki ei itse niitä tarvitse. Kotkassakin on päätetty kokeilla kaupungin omistamien sähköautojen jakamista. Kaupunki luovuttaa 2-4 sähköautoa kaupungin sisäiseen sekä asukkaiden ja yritysten yhteiskäyttöön. Näistä voisi Pori ottaa mallia.