Julkisuudessa on ollut esillä joitakin vääriä käsityksiä Vihreiden linjauksista kannabiksen käytön suhteen. Martti Vastamäki arvosteli kirjoituksessaan (SK 27.1.) mm. ministeri Ohisalon kannabismyönteistä linjaa ja kertoi millaisia haittoja kannabiksen laillistaminen on Yhdysvalloissa aiheuttanut. Vihreiden tai Ohisalon linja ei kuitenkaan ole kannabiksen laillistaminen, vaan käyttörangaistuksen poistaminen. Nämä ovat kaksi eri asiaa. Kannabiksen laillistamisessa kyse on myös myynnin ja tuotannon vapauttamisesta, kun käyttörangaistuksen poistaminen koskee vain kannabiksen käyttäjiä, jättäen myynnin ja tuotannon edelleen laittomaksi ja rangaistavaksi.

Vihreiden päihdepoliittinen linjaus lähtee haittojen vähentämisestä. Kannabiksen laillistaminen ei siis mitenkään sovi tähän linjaukseen sen tiedossa olevien, haittoja lisäävien vaikutusten vuoksi. Sen sijaan käyttörangaistuksen poistamisella on saatu vähennettyä haittoja ja huumekuolemia esimerkiksi Portugalissa. Hyvistä kokemuksista kannattaa ottaa oppia.

Nykyinen lainsäädäntömme, jossa käyttörangaistuksella pyritään luomaan pelotevaikutusta ja kielteistä mielikuvaa huumeiden käytöstä, ei ole tuottanut toivottua tulosta. Huumeiden käyttö ja huumekuolemat ovat jatkuvassa kasvussa. Jos huumeiden käyttäjää ei pelota edes mahdollinen yliannostuskuolema, ei rikosoikeudellisella rangaistuksellakaan ole toimivaa pelotevaikutusta. Jälkijättöisen rankaisemisen sijaan on ryhdyttävä hakemaan tehokkaampia ennaltaehkäiseviä toimintamalleja.

Kannabiksen saatavuuden vähentäminen on avainasemassa, kun halutaan ennaltaehkäistä haittoja. Tämä tarkoittaa entistä tehokkaampaa puuttumista huumeiden tuotantoon, maahantuontiin ja myyntiin. Resurssit on suunnattava sinne, missä ne tuottavat parhaan vaikutuksen. Huumekoukkuun jääneet käyttäjät tarvitsevat enemmän apua kuin rangaistusta. Käyttäjien sakottaminen ei ehkäise huumekuolemia, mutta diilereiden saaminen telkien taakse voi ehkäistä jo useita.

Julkaistu Satakunnan Kansassa helmikuussa 2020.