Siitä on jo yli kolme kuukautta, kun jätin kantelun sosiaali- ja terveysministeriön toiminnasta eduskunnan oikeusasiamiehelle. Vastaanottokuittaus on toistaiseksi ainoa viesti mitä olen oikeusasiamiehen taholta saanut. Tietysti kesälomat viivästyttävät käsittelyjä ja ruuhkaakin varmasti on. Asiakaan ei välttämättä ole helpoin mahdollinen selvitettäväksi. Kantelun sisällön merkitys on kuitenkin sen verran suuri, että toivoisin todellakin ripeää käsittelyä. Mielestäni STM ohjaa terveydenhuoltoamme ja terveydensuojeluamme lainvastaiseen toimintaan sisäilmaongelmista kärsivien kohdalla. Sisäilman altisteita ja niiden aiheuttamaa terveysvaaraa ei Suomessa arvioida asianmukaisesti. Lääkäreille ei anneta työkaluja tai mahdollisuuksia ottaa kantaa mahdollisiin terveyshaittaepäilyihin. Lääkäreille laaditaan hoitosuosituksia, joissa kehotetaan diagnosoimaan sisäilmaoireilu lähinnä toiminnalliseksi häiriöksi. Mikään tieteellinen tutkimus ei tue teoriaa sisäilmaoireiden toiminallisesta luonteesta. Sen sijaan tutkimusnäyttöä erilaisten sisäilman altisteiden terveyshaitoista on kyllä löydettävissä runsaasti.

Ensimmäisen kanteluni tein Käypä hoito-työryhmästä, jonka laatima suositus kosteus- ja homevaurioista oireilevan potilaan hoitoon estää hyvien hoitokäytäntöjen toteutumisen ja ohjaa lääkäreitä hoitovirheisiin. Jätin kantelun 5.4.2018 ja sain eduskunnan oikeusasiamieheltä vastauskirjeen, joka oli päivätty 12.4.2018. Vastaus tuli siis viikossa. Vastauskirjeessä todettiin, ettei oikeusasiamies voi käsitellä kantelua, koska Käypä hoito-suosituksia laatii yksityinen yhdistys, joka ei kuulu julkisen valvonnan piiriin.

Vastauskirje sain suurta huomiota sosiaalisessa mediassa. Lääkäreitä kun usein velvoitetaan toimimaan hoitosuositusten mukaisesti ja Valvirakin on saanut kanteluita lääkäreiden suositusten vastaisesta toiminnasta. Tällaisesta voi seurata lääkärille varoitus tai pahimmassa tapauksessa jopa lääkärinoikeuksien rajoittaminen. Kuitenkaan mikään taho ei valvo hoitosuositusten asianmukaisuutta. Lopulta Lääkärilehden oli otettava asiaan kantaa pääkirjoituksessaan. Hoitosuositukset ovat vain suosituksia, jotka eivät korvaa lääkärin omaa harkintaa.