Kokoomus käy vaalitaistoon mm. mainoslauseella ”autot kuuluvat teille”. Vihreät voisivat lanseerata samanlaisen, itsestäänselvyyksiin perustuvan vaalisloganin ”opetus kuuluu kouluun”. Paitsi, ettei se näytä enää nykyään olevan itsestäänselvyys. Ammatillisessa koulutuksessa vastuuta oppilaiden opettamisesta on viime aikoina siirretty enenevässä määrin yrityksille ja oppilaille itselleen.

Yrittäjä Sami Aro kertoi Satakunnan Kansan jutussa (10.3.) suorasanaisesti näkemyksensä nykyisestä koulutuksen tasosta. Ammattikouluista tulee harjoitteluun kavereita, jotka eivät osaa juuri mitään. Opiskelijoiden opettaminen jää yrittäjän tehtäväksi, vaikka hänellä ei ole siihen minkäänlaista pätevyyttä. Samansuuntaista viestiä olen kuullut myös satakuntalaiselta teollisuudelta. Kaikkiin teollisuuslaitoksiin ei edes voida ottaa harjoittelijoita, joiden tietotaso on riittämätön. Se on liian suuri työturvallisuusriski.

Satakunnassa kamppaillaan laskevien väestömäärien kanssa ja yritetään ahkerasti keksiä vetovoimatekijöitä, joilla houkutellaan alueelle lisää yrityksiä ja ihmisiä. Elinvoiman kannalta oleellista on se, että täällä jo toimivat yritykset voivat hyvin. Yrityksille avainasemassa on osaavan henkilöstön saanti ja siten tulevaisuuden turvaaminen. Satakunnan on vaikea kilpailla suurten kaupunkien kanssa osaavista työntekijöistä ja siksi maakunnan omalla koulutustarjonnalla on ratkaiseva rooli. Meidän on pystyttävä kouluttamaan omat nuoremme huippuammattilaisiksi, oli sitten kyse ammatillisesta tai korkea-asteen koulutuksesta. Se on Satakunnalle elinehto. Siksi onkin huolestuttavaa lukea, että ammatillisen oppilaitoksen rehtori pitää koulutuksen nykytilannetta hyvänä. Työelämän viestiä olisi oppilaitoksissa syytä kuunnella tarkemmalla korvalla ja miettiä pitäisikö palata perusasioihin eli palauttaa opettaminen kouluun.

Julkaistu Satakunnan Kansassa 12.3.2019.