Satakunnan Kansa kertoi, että Pori on jättäytymässä pois Satakunta-nimisestä sisäilman tutkimushankkeesta (SK 20.2.). Tämä oli varsin ikävä uutinen. Me valtuutetut olemme tekemässä valtavan kokoluokan päätöstä kaupungin tulevasta kouluverkosta ja tarvitsisimme päätöksenteon tueksi tutkittua tietoa nykyisten koulurakennusten mahdollisesti aiheuttamista terveyshaitoista. Nyt kaupungin virkamiehet ovat ilmeisesti päättäneet, ettei tällaista tietoa luottamushenkilöille tarjoilla, kun Turun yliopiston oirekyselyä ei haluttu tilata. Olikohan kaupungin johtoryhmällä kaikki tarvittava tieto olemassa tämän päätöksen tekemiseksi?

Olen aktiivisesti yrittänyt saada kaupunkia mukaan kyseiseen tutkimushankkeeseen, jotta kaupunki sitoutuisi rakennustensa asialliseen korjaamiseen ja korjaavien toimenpiteiden vaikutusten seurantaan. Ilokseni olen huomannut, että teknisellä toimialalla hankkeeseen on suhtauduttu myönteisesti. Oleellinen osa tutkimusta ja toimenpiteiden vaikutusten seuraamista on oppilaille tehtävät oirekyselyt. Kaupungin johdolle taisi tulla yllätyksenä, että oirekyselyihin täytyisi panostaa myös taloudellisesti. Kaupungin taloudesta vastaa viimekädessä poliittiset päätöksentekijät. Olisiko ollut syytä kysyä kaupunginhallitukselta, haluaako se, että koulujen oirekyselyihin panostetaan?

Oirekyselyillä saatua tietoa voidaan käyttää erityisesti koulurakennusten korjausten ja uusien koulujen rakentamisen priorisoinnissa. Ottamalla huomioon rakennusten terveysvaikutukset korjausten kiireellisyysjärjestystä määritettäessä voidaan myös säästää terveydenhuoltokuluissa. Kysymys on investoinnista lasten terveyteen.

Tiedän, että on olemassa useita tahoja, jotka eivät tue tämänkaltaisen yliopistotutkimuksen tekemistä, koska se voi paljastaa varsin epämiellyttäviä asioita. Lobbaus kyseistä hanketta vastaan on siten myös voimakasta. Siksi olisikin äärimmäisen tärkeää perehtyä huolellisesti siihen, mitä ollaan tekemässä. Toivoisin, että Satakunta-hankkeen kohtalo otettaisiin vielä uudelleenharkintaan ja siihen osallistuminen sekä oirekyselyiden tekeminen tuotaisiin kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Julkaistu Satakunnan Kansassa 28.2.2019